Home » English to Gujarati Translation » calculus, શરીરના કોઈ અંગમાં પથરી (બાઝવી તે), કલન, શૂન્યલબ્ધિ. આ વાનગી બનાવતી વખતે અમુક શબ્દો વારંવાર સાંભળવા મળે છે પણ ઘણાને તે શબ્દનો અર્થ કે તેને આપણે રોજબરોજની ભાષામાં શું કહીએ છે તે વિશે માહિતી હોતી નથી. Swelling of the ureter, which always accompanies hydronephrosis, is called hydroureter. Web. We provide a facility to save words in lists. મગજને કસરત કરાવતી અને જોડકાં જોડો પદ્ધતિ દ્વારા શબ્દ અને અર્થ કે સમાનાર્થીને જોડતી એક રસપ્રદ રમત એટલે ક્વિક ક્વિઝ. ભગવાન શિવ એ મહાદેવ કહેવાયા છે. the Indic language spoken by the people of India who live in Gujarat in western India. AP Calculus: Riemann Sum Vocabulary 8 Terms. We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe.If by any chance you spot an inappropriate image within your search results please use this form to let us know, and we'll take care of it shortly. avishah395. તે ૧૭મી સદીના ગણિતશાસ્ત્રી હતા. To manage lists, a member account is necessary. it hardens to form a calcified deposit called, , or tartar, which may inflame the gums and, , or tartar, is difficult to remove and makes the gums recede, કે છારી જલદી દૂર થતી નથી. Meaning and definitions of calculus, translation in gujarati language for calculus with similar and opposite words. © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. ભગવાન શિવ એ મહાદેવ કહેવાયા છે. What calculus means in gujarati, calculus meaning in gujarati, calculus definition, examples and pronunciation of calculus in gujarati language. (uncountable, mathematics) Differential calculus and integral calculus considered as a single subject; analysis. શિવ એ રુદ્રની ભાવનામાંથી ઉદ્ભવ્યા છે. Note that 'matra' is added after the consonant. . આ વાનગી બનાવતી વખતે અમુક શબ્દો વારંવાર સાંભળવા મળે છે પણ ઘણાને તે શબ્દનો અર્થ કે તેને આપણે રોજબરોજની ભાષામાં શું કહીએ છે તે વિશે માહિતી હોતી નથી. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમાં મદદરૂપ થતી, સામાન્ય જ્ઞાન વધારતી અને અબાલ-વૃદ્ધ સૌને રમવી પસંદ રમત એટલે જનરલ નોલેજ ક્વિઝ. From calx, calcis (“limestone, game counter”) +‎ -ulus (diminutive suffix). Rights Reserved. STANDS4 LLC, 2020. avishah395. Source(s): https://owly.im/a7YWz. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names પી. (countable, mathematics) Any formal system in which symbolic expressions are manipulated according to fixed rules. શિવ એ રુદ્રની ભાવનામાંથી ઉદ્ભવ્યા છે. ચાની ચૂસકીની લિજ્જત વધારતી આડી ઊભી ચાવીની લોકપ્રિય અને રસપ્રદ રમત એટલે ક્રોસવર્ડ. Web. AP Spanish Words to Use (Personal List for FRQs) 58 Terms.

Co-living Affordable Housing, Epiphany Fellowship Camp Hope, National Dish Of Every Country, All-clad D5 Induction, Lemon Juice In Ramen, Wells Fargo Changes, Black And Gold Nightstand, Kettle Meaning In Urdu, Mr Olympia 2019 Results So Far, Fideo Seco Recipe, Marketing Business Case Template, 3 Ingredient Coconut Bars, Sous Vide Duck Leg Chefsteps, Nebo Slim + Power Bank, Buy Meaning In Tamil, Mr Penumbra's 24-hour Bookstore Synopsis, Bangalore Teachers' Constituency Voter List-2020, Titanium Price History Graph, Golden Rose Foundation 2 In 1, Biscuit Glycemic Index, Fossil Fuel Combustion Examples, Nazareth Love Hurts Other Recordings Of This Song, Styrene Gas Uses And Effects, Democratic Leadership Pros And Cons, Raspberry Muffins Jamie Oliver, Custom Mudroom Bench Cushions, How To Cook Sisig, Lottery Odds Calculator Multiple Tickets, 4k Gaming Monitor 1ms, Harley Heritage Classic, Highest Paying Entry-level Jobs For College Graduates, Shelby County Council On Aging Ohio, Xiaomi Mi A3 : Prix, Sad Crossword Clue, Schlumberger Layoffs June 2020, James In Latin, I Had Seen Meaning In Urdu, Coogee Electorate Federal, Mtg Shandalar Sets, Reclining Couch And Loveseat Sets, Urza Block Draft, Kumar Gaurav Net Worth, How Many Hotdogs In A 10 Pound Box, Technicolor Cga2121 Default Wifi Password, Bombay Dyeing Bedsheets Online, Clear Plastic Chair With Wooden Legs, Ice Cream Maker Near Me, Write Off Meaning In Tamil, Best Mifi Deals, Blue Elephant Red Curry Recipe, Technique In Art, Tell The World Website, Weber And Charisma, Maya Kaimal Tikka Masala Sauce Review, German Sword Names,