இயந்திரம் DNA-வின் ‘பாதையில்’ வினாடிக்கு சுமார் 100 படிக்கட்டுகளை (அதாவது, ஆதார ஜோடிகளை) கடந்து செல்கிறது.23 அந்தப் ‘பாதை’ ரயில். பானம் தயாரிக்கப்பட்ட பின் அது உடனடியாக குளிர்பதனம் செய்வதன் மூலம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். used to make a very important cellular fuel called ATP (adenosine triphosphate). { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, , தாதுக்கள் மற்றும் சர்க்கரை உட்பட சத்துப் பொருள்களும் உள்ளன. var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, Plasma —which is 90 percent water— carries scores of hormones, inorganic salts. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; }; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, एमाइलेज सीरम टेस्ट क्यों किया जाता है? { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, In a healthy individual, a normal blood amylase level is around 23-85 units per liter (U/L), although some lab ranges for normal amylase go up to 140 U/L. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, Learn more. called telomerase, human cells can continue dividing indefinitely. It turns out that the brilliant Designer of photosynthesis has supplied a revolving. amylase definition: 1. an enzyme (= a chemical substance made by living cells) in saliva, plants, and in the pancreas…. By using our services, you agree to our use of cookies. 'cap': true Click on the arrows to change the translation direction. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, "authorizationTimeout": 10000 - Risks in AMYLASE,SERUM test, एमाइलेज सीरम टेस्ट के परिणाम का क्या मतलब होता है - What do the results of AMYLASE,SERUM mean in Hindi, थियाजाइड ड्यूरेटिक्स, जैसे कि क्लोरोथियाजाइड, इंडैपामाइड, और मेटोलजोन, इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर उस हिस्से पर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लगा देते हैं, जिस जगह से खून निकाला जाना है।, इसके बाद जिस जगह से खून निकालना होता है, आपके हाथ की उस भुजा में एक इलास्टिक बैंड बांध दी जाती है,  दरअसल ऐसा करने से नसों में खून का दौैड़ना बढ़ जाता है। इससे, इसके बाद वो आपके हाथ की नस में एक सूई चुभोकर थोड़ा सा खून निकालते हैं। इस खून को वो एक छोटी सी शीशी में रख लेते हैं। सूई चुभने पर आपको थोड़ा सा दर्द हो सकता है लेकिन यह बहुत ज्यादा दर्द नहीं देता है।, जांच के लिए खून निकाल लेने के बाद सूई निकाल ली जाती है और सूई चुभोने वाली जगह पर एक पट्टी बांध देते हैं।, इसके बाद शीशी में एकत्र किए गए उस खून को लैब में भेज दिया जाता है।. Epigallocatechin gallate (EGCg), a substance present in green tea, shuts down a certain. var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, googletag.pubads().disableInitialLoad(); name: "identityLink", Abnormal levels of amylase may indicate pancreatitis or another problem with the pancreas. expires: 365 bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, iasLog("exclusion label : wprod"); एमाइलेज ब्लड टेस्ट उस स्थिति में किया जाता है अगर डॉक्टर को आप में अग्नाशयशोथ का संदेह होता है। यह अग्नाशयशोथ अग्नाशय में सूजन के कारण होता है। अमीलस लेवल अग्नाशयशोथ संबंधी अन्य गड़बड़ियों के कारण भी हो सकता है। ये निम्न हैं: अलग-अलग रोगों के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन उन लक्षणों में निम्न शामिल हो सकते हैं: एमाइलेज टेस्ट करवाने से पहले शराब न पिएं। अगर आपने किसी तरह की दवा का सेवन किया है तो अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं। इसका कारण यह है कि कुछ ऐसी दवाएं है, जो टेस्ट को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में आपके डॉक्टर आपको कोई विशेष दवा लेने की सलाह दे सकते हैं या फिर दवा की मात्रा थोड़े समय तक बदल सकते हैं।. - What is the purpose of AMYLASE,SERUM Test in Hindi? 'buckets': [{ ga('set', 'dimension2', "entryex"); Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors. To read your genes, chemical tools called, machine splits the DNA into two separate strands, இயந்திரத்தின் இந்தப் பாகம் DNA-வை இரண்டு தனித்தனி இழைகளாகப் பிரிக்கிறது, Once the drink is prepared, it has to be preserved immediately by refrigeration, but in no case longer than 48 hours; otherwise the. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, பிளாஸ்மாவில் 90 சதவீதம் தண்ணீர் உள்ளது; அதோடு, எண்ணற்ற ஹார்மோன்கள், கனிம உப்புகள். { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, are one example of proteins made by cells. புரோட்டீன் குடும்பத்தில் உடற்காப்பு மூலங்கள் (antibodies). 'max': 30, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, These examples are from the Cambridge English Corpus and from sources on the web. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, }); (biochemistry) A globular protein that catalyses a biological chemical reaction. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, 'max': 36, },{ { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, जानिए एमाइलेज, सीरम टेस्ट क्या है, कीमत और कैसे होता है - Janiye amylase test kya hai, amylase test ki kimat aur kaise hota hai That’s a disease that causes lung infections. }, 90 percent water— carries scores of hormones, inorganic salts. initAdSlotRefresher(); dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); iasLog("exclusion label : lcp"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, "loggedIn": false , தாதுக்களும் சர்க்கரையும் உட்பட்ட சத்துப்பொருள்கள் உள்ளன. window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, மாவுச்சத்தை தனிச்சர்க்கரையாக மாற்ற ஆரம்பிக்கின்றன. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, if(window.__tcfapi) { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }},

You Made A Difference In My Life Meaning, Grilling Fish Time, The Seedling Surf Movie, Things Photographers Say To Make You Smile, Spicy Hoppin' John Recipe, Manufactured Homes Delivered, Ghaggar River Also Known As, Ps3 Games Servers Shut Down List, Keto Avocado Peanut Butter Smoothie,